Kısa Tarihçe

Fotoğrafı kaydedebilmek için öncelikli olarak dışarıdaki görüntünün makine içerisine kapalı bir ortamda girmesi gereklidir. İçeri alınan görüntü kaydedilecek yüzeye (film…